Představenstvo obchodní společnosti NORSUNDE a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ
která se bude konat dne 23.6.2017 od 10:00 hod. v advokátní kanceláři Mgr. Terezy Dolanské
na adrese Chodovecké nám. 6, 141 00 Praha 4.
Pozvánku a další příslušné dokumenty najdete na stránce  Dokumenty ke stažení.

NORSUNDE a.s.

norsunde

Stavební společnost NORSUNDE a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. února 2005. Od začátku své působnosti na domácím trhu se profiluje jako dodavatel komplexních stavebních činností v oboru pozemního stavitelství.

Zakladateli společnosti jsou lidé s dlouholetými zkušenostmi v oboru stavebnictví. Proto klademe důraz na sledování nejnovějších trendů ve stavebnictví i na kvalitu řízení naší společnosti. Jsme držiteli certifikátu řízení jakosti ČSN EN ISO 2001:2009, který jsme obdrželi od společnosti DQS Czech s.r.o.

Sídlem naší společnosti je Praha, ale působíme na celém území České republiky. Naši odběratelé jsou jak z řad soukromých investorů, tak i státních institucí. Ke každému klientovi přistupujeme s maximální zodpovědností, individuálně a flexibilně, s důrazem na jeho přání a požadavky. Naším cílem je spokojený zákazník a řádně a včas předané dílo.